Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Výstavy

Swinging Kovová konstrukce

Návod k použití pro kovovou konstrukci

Návod k použití a všeobecné bezpečnostní pokyny pro kovovou konstrukci

Před použitím výrobku pečlivě prostudujte celý návod k použití a všeobecné bezpečnostní pokyny!

Kovová konstrukce slouží jako základ zahradního sezení SWINGING a je určena k osazení výplněmi např. ze dřeva, plastu, nebo kovu. Kovová konstrukce nelze použít samostatně. Při výrobě výplní dbejte na to, aby mezi jednotlivými díly nedocházelo ke střižnému efektu (křížení přes sebe). Pro výplně doporučujeme tyto rozměry:

  • zádová opěrka o šířce 143 cm, výška je volitelná;
  • délka sedáku 150 cm, hloubka je volitelná;
  • stůl o délce 150 cm, šířka je volitelná;
  • podlážka o rozměru 138 x 135 cm.

Budete-li mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Použité materiály a údržba:

Kovová konstrukce je ošetřena práškovou barvou pro použití v exteriéru. Kovovou konstrukci čistěte vlhkým hadříkem. Mechanismus pohybu je z nerezavějícího materiálu a není třeba jej udržovat. V případě, že při houpání slyšíte z míst mechanismu pohybu nějaký zvuk a pohyb sezení není tak hladký jako dříve, očistěte části konstrukce, na kterých je mechanismus umístěn. Při čištění musí být zahradní sezení zajištěno proti pohybu.

Příprava výrobku na zimu:

Než se teploty přiblíží k bodu mrazu připravte za suchého dne zahradní sezení na zimu. V případě, že máte látkovou stříšku, sejměte ji, nemusela by vydržet tíhu sněhu. Poté celý výrobek zakryjte nepromokavou plachtou, kterou pečlivě upevněte. Nezakrývejte výrobek plachtou, pokud je mokrý, počkejte až bude suchý nebo jej pečlivě osušte.

Můžete-li uložit zahradní sezení na zimu do suchých vnitřních prostor, učiňte tak, prodloužíte životnost výrobku. Nerezová konstrukce lze rovněž rozmontovat.

Všeobecné bezpečnostní pokyny:

Zahradní sezení s možností houpání je vyrobeno pro lehké relaxující houpání – doporučený výkyv na každou stranu je zhruba 20 cm. Výrobek je vybaven zarážkou, která limituje pohyb, výkyv až do nárazu na zarážku nedoporučujeme. Při nárazu mohou spadnout věci umístěné na stole. Neumisťujte ruce, nohy ani jiné části těla k mechanismu pohybu. Výrobek není hračka ani není vybavením pro dětská hřiště. Děti nesmí používat výrobek bez dozoru dospělé osoby, jejich bezpečnost je na její odpovědnost.

Sezení musí zůstat zamčené po celou dobu, kdy není používáno. Při vystupování a nastupování musí být sezení zajištěna západkou. Před započetím houpání se přesvědčete, že není něco/někdo v blízkosti sezení, pod sedačkami, zvláště pod nebo v blízkosti mechanismu pohybu nebo u jakékoliv pohybující se části sezení. Nosnost každé lavice sezení je u 4-místného sezení do 225 kg a 300 kg u 6-místného sezení. Zátěž rozložte rovnoměrně, nepřetěžujte pouze jednu stranu.

Při houpání sezení, zejména až do nárazu může dojít k převrhnutí předmětů umístěných na stole, vylití nápoje, apod., dávejte pozor zvláště při houpání s horkými potravinami a nápoji, ostrými předměty.

Nepoužívejte výrobek, je-li poškozený, rozbitý, nekompletní – kontaktujte nás na tel. uvedeném v záhlaví. Jakékoliv použití výrobku, které není v souladu s návodem k použití je zcela zakázáno, může způsobit vážné zranění nebo nenávratné škody a je na vaší odpovědnost.

Zahradní sezení je určeno k použití na vodorovné ploše.

Záruční doba je dva roky ode dne zakoupení výrobku. Záruka se nevztahuje na vady výrobku způsobené nedodržením pokynů, nedoporučeným použitím výrobku, či úmyslným mechanickým poškozením.